G98 và G99: Lệnh khai báo bước tiến hoặc khai báo điểm chuẩn hồi

G98 và G99:  Phay CNC hay Tiện CNC?

Tùy thuộc vào máy phay cnc hay tiện cnc mà chúng ta đang vận hành, G98 và G99 có thể được sử dụng theo 2 cách khác nhau.

G98 và G99 đối với máy phay CNC

lenh-g98-va-g99-1

Hỗ trợ cho chu trình khoan. Khi sử dụng sẽ được hiểu là trục chính sẽ quay trở lại điểm chuẩn Z hoặc R sau khi kết thúc một chu kỳ khoan.

 

About Hữu

Thích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ cơ khí CAD CAM CNC.

Check Also

ma-lenh-khoan-g82-phay-cnc

Mã lệnh khoan G82 – Điểm dừng có thời gian.

Chào các bạn. Hôm nay, mình sẽ viết tiếp các mã lệnh khoan khác trên …

avatar