Hữu

Thích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ cơ khí CAD CAM CNC.

Cách dùng mã lệnh G96 và G97 trong tiện CNC

Trong tiện CNC, sự ra đời của  G96 là một trong những điều thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. Bây giờ thay vì phải quay ở một tốc độ quay cố định khi dùng G97, thì ta sẽ sử dụng G96 để thay đổi tốc độ biến thiên …

Read More »